Toraks Travmaları

Toraks hayvan ve insanlarda vücudun bir parçası, baş ve abdomen arasında yer alır. İnsanlarda, göğüsün göğüs kafesi ile korunan bölgesine aynı zamanda toraks da denir.

Göğüs ve toraks kelimeleri zaman zaman hatalı olarak birbirinin yerine kullanılır. Göğüs yaralanmaları (aynı zamanda şu şekilde de geçer:göğüs travması, toraksa ait yaralanma, toraks travması) Birleşik Devletlerdeki fiziksel travmalardan ölümle sonuçlananlarının ¼’üne tekabül eder. İnsan vücudunda, göğüs boyun ve diyafram arasında kalan ön bölgedir. Göğüs bölgesinde çok önemli iç organlar bulunur ve göğüs kafesi ile korunurlar.

Memelilerde; sternum, torakal vertebralar ve kaburgalar ile çevrilen vücut parçası. Boyundan diyaframa kadar uzanır. Kalp ve akciğer torasik kavitede yer alır. Torakal kavitede yer alan bu iç organlar, sternum ve göğüs kafesi tarafından korunur.