Trakeal ve Özofageal Stent Uygulamaları

Trakeal Stent Uygulamaları
Mediasten tümörleri nedeniyle daralan ana hava yollarındaki daralmaları gidermek için yapılan palyatif işlemler.

Özofageal Stent Uygulamaları
Yemek borusu kanseri nedeniyle başvuran ve ameliyat şansı olmayan hastalarda yemek borusu ile mide arasında pasaj sağlamak için uygulanabilir.