VATS (Video Torakoskopi)


Videotorakoskopi, bir video kamera yardımı ile göğüs içinin görüntülenmesidir. Göğüs kafesinin, bu şekilde görüntülenmesinin ardından, göğüse açılan deliklerden (port) çeşitli cerrahi aletlerin yardımı ile hemen tüm ameliyatların videotorakoskopik yapılması mümkündür.

Bu ameliyatlar arasında, ‘plevra biopsisi’, ‘akciğer biopsisi’, ‘perikard biopsisi’ gibi tanısal işlemlerin yanı sıra ‘sempatektomi’, ‘pnömotoraks tedavisi’, ‘dekortikasyon ve debridman’, ‘timektomi’, ‘büllektomi’ gibi işlemler de bulunmaktadır.

Son yıllarda, ‘ lobektomi’, ‘mediastinal kitle rezeksiyonu’ amfizemli hastaların belli bir süre rahatlaması için seçilmiş hastalarda yapılan ‘akciğerin hacim azaltıcı ameliyatı’, ‘diyafragma evantrasyonu’, ‘göğüs duvarı deformitesi’ (pectus ekskavatum ve pektus karinatum) gibi operasyonlar da videotorakoskopi yoluyla yapılabilmektedir.
Potansiyel olarak, videotorakoskopi yardımlı akciğer cerrahisi (VATS) hemen tüm göğüs cerrahisi işlemleri için uygulanabilir.

Videotorakoskopik ameliyat sonrası hastaların ağrılarının çok daha az olduğu, daha az hastanede kalma süresi geçirdiği, ameliyat sonrası kronik ağrının daha az olması, çalışma hayatına daha çabuk dönme ve günlük aktivitelerin ameliyat öncesi gibi sürdürülmesi gibi avantajlar, bir çok araştırma tarafından artık ispatlanmış olan gerçeklerdir.

Bununla birlikte, her hasta, her işlem için videotorakoskopik işleme uygun olmayabilir. Bunun için uygun metodlar ile irdelenmesi gerekir.

Kaynak